Valg af revisor er en tillidssag

Nyheder

Ingen nyheder p.t.

 

 

Nyttige links

    Quick Links

 

 


Samarbejdet med vores kunder er kendetegnet ved, at ca. halvdelen af vores ydelser består af bogføringsopgaver,   udarbejdelse  af skatteregn-skaber og årsrapporter, grundlæggende revision og skatterådgivning, mens daglig sparring og rådgivning omkring optimeringsmuligheder og andre strategiske problemstillinger udgør den anden halvdel.

 

Erfaring er lig med nye muligheder
For os handler årsrapporter, revision og råd-givning med andre ord ikke kun om tal. Det handler også om nye muligheder. Om din virksomheds lokale kultur, normer og personlighed. Og om kendskab til netop din branche.

Vores rødder er solidt forankret i revision, og herfra udspringer et stort net af rådgivnings-kompetencer, når din virksomhed står over for nye udfordringer inden for f.eks. skattemæssige problemstillinger, driftsforbedringer, sammenlæg-ninger, generationsskifte, investeringer eller finansieringsforhold.

Omfanget af dette samarbejde bestemmer du. Vi står til rådighed i alle de forretningsmæssige sammenhænge, du har brug for, og som giver din virksomhed mulighed for at skabe værdier og vækst.

 

Vores primære kundegruppe er små og mellemstore virksomheder i vækst
Her er det behovet for hele løsninger, der er det dominerende, og vi arbejder derfor med tætte kunderelationer, hvor målet er at sætte strategi og styring i fokus.

Dette sker bl.a. ved løbende at være med til at effektivisere de administrative rutiner og at effektivisere dataopsamling og registrering.

Målet er at bane vejen for fremadrettet tænkning og hurtige reaktioner.

 

Copyright ® 2011 www.falckrevision.dk  

Falck Revision